Pengatabu inom hästvärlden

Har ni någonsin berättat för folk hur mycket er häst kostade i inköpspris? Jag tror knappt att vi har gjort det en enda gång. Det är sällan man berättar om vad en häst har kostat för andra människor.

Jag tror faktiskt att den största anledningen till varför man inte berättar om priset på sin häst är för att man inte vill att andra ska ha förväntningar på en, eller på ryttaren och hästen som ekipage. Om man köper en häst för säg 200.000, så kanske förväntningarna på ekipaget är att dom ska klättra i klasserna snabbt och vara väldigt bra, trots att ryttaren och hästen inte är vana vid varandra. Köper man däremot en häst för 20.000 är nog inte förväntningarna på ekipaget lika höga, det känns lite mer ovisst. Därför kan det nog vara lättare att avslöja inköpspriset om det är lägre.

En annan anledning till pengatabun kan vara att man inte vill känna sig ”skrytig” med vad sin häst kostade. Få tänker ju faktiskt på att personen i fråga kanske har sparat länge eller skär ner på andra bekvämligheter för att kunna ha råd med den fina hästen. Det här med pengatabu är nog ganska vanligt överlag, men personligen tycker jag den märks av extra tydligt i hästvärlden.

9

Vad tror ni pengatabun inom ridsporten beror på? Tycker ni att det finns en pengatabu över huvud taget?

/ Emma